Doelstellingen:

Algemene doelstelling

Totally-Fit is opgericht in december 2013 met als doelstelling jongeren in de leeftijd van 6 tot 18 jaar in Eindhoven en omgeving te laten sporten op recreatief en prestatief niveau en volwassen op een recreatieve manier meer te laten bewegen om een gezond en beter welzijn te creëren en hun integratie en participatie in de Nederlandse samenleving te vergroten.

Hoofddoelstelling

Totally-Fit heeft als doel beweging en sportactiviteiten te realiseren waarbij het vitale proces wordt ontwikkeld en fitheid en ontmoetingen tot stand worden gebracht doormiddel van een Totally-Fit Sportplan. Er wordt per doelgroep specifiek gekeken naar workouts voor jongeren, volwassenen en ouderen (50-plus), de juiste sporthulp die daadwerkelijk nodig is. Op deze manier wordt de gezondheid optimaal bevorderd en bieden wij tegen een maatschappelijke prijs een uniek concept in Eindhoven en omgeving aan.

Doelgroep

Totally-Fit richt zich op de volgende doelgroepen en organisaties in Eindhoven en omgeving:

 • (kansarme en kwetsbare) jongeren in de leeftijd van 6 tot 18 jaar
 • kinderen op basisscholen in de leeftijd van 6 tot 12 jaar;
 • jeugd buurthuizen;
 • kinderen in wees- en opvanghuizen;
 • voetbal verenigingen (individueel en groepstraining voor zaal en veld);
 • buurtevenementen (organiseren van zaal en veldvoetbaltoernooien);
 • Overige organisatie die zich bezig houden met jongeren.
 • volwassenen die om de een of andere reden niet sporten en /of bewegen
 • Vijftig plussers.
 • jonge meiden specifiek
 • Mannen en vrouwen die moeite hebben met het vinden van de juiste plek om te blijven bewegen.

Verwezenlijken doelstellingen

Totally-Fit zal haar doelstellingen onder meer verwezenlijken door :

 • kinderen/jongeren te stimuleren en te prikkelen tot het sporten;
 • Kinderen/jongeren hun vaardigheden te ontwikkelen met het Totally-Fit workout-concept om zodoende via sportieve prestaties hun participatie en integratie in de Nederlandse samenleving te vergroten ;
 • ouderen recreatief begeleiden met het Totally-Fit workout-concept om hun vitaliteit te optimaliseren en indien van toepassing uit hun isolement te halen;
 • het uitdragen van de missie en visie in Eindhoven en omstreken;
 • het formuleren van voetbal/sport projectplannen voor individuen en groepen;
 • het werven van fondsen en sponsors;
 • het geven van sport voorlichting en voedingsadviezen;
 • het leggen en onderhouden van contacten en het samenwerken met derden indien en voor zover dat voor de Totally-Fit binnen de gestelde doelstellingen valt;
 • het ontwikkelen en uitvoeren van projecten die bijdragen tot de verwezenlijking van het doel (sportplan: voetbal/boksen/workout, vitaliteit) en streeft daarbij naar een gelijkwaardige samenwerking tussen de overheid, semi-overheid, maatschappelijke organisatie waar onder ander de gemeente, het bedrijfsleven en het maatschappelijk veld in een vorm van evenementen(zoals sportdagen, opendagen, naschoolse activiteiten, jeugdprojecten enz…….)